DZ Niš – Zdravstvena ambulanta Delijski Vis

  • Marina Držića 2, Palilula
  • 18106 Niš – Palilula
  • tel: 018 274 444