DZ Kikinda – Odeljenje za kućno lečenje i negu

DZ Kikinda – Odeljenje za kućno lečenje i negu
  • Save Tekelije 10, Kikinda

  • 23300 Kikinda

  • tel: 0230 442 823

  • web: dzki.rs