• Đure Jakšića 110, Kikinda
  • 23300 Kikinda
  • tel: 0230 316 001

  • tel: 0230 423 560 služba za zaštitu žena
  • fax: 0230 422 063
  • email: dzkikinda@domzdravljaki.rs
  • web: dzki.rs