Dom zdravlja Bački Petrovac
  • Maršala Tita 6, Bački Petrovac
  • 21470 Bački Petrovac
  • tel: 021 780 094