• Svetog Save 3, Novi Kneževac
  • 23330 Novi Kneževac
  • tel: 0230 81 822