Apoteka Novi Sad – Šangaj

Apoteka Novi Sad – Šangaj
  • Ulica 8. br.8, Šangaj

  • 21101 Novi Sad

  • tel: 021 6613 398

  • email: sangaj@auns.co.rs

  • web: www.apotekanovisad.rs