Apoteka Novi Sad – Dr J. Tucakov

  • Bulevar Slobodana Jovanovića 9, Novi Sad
  • 21137 Novi Sad
  • tel: 021 400 969