• Venijamina Marinkovića 8, Ivanjica
  • 32250 Ivanjica
  • tel: 032 661 020