Beogradska škola robotike (IMP): Gde je počela budućnost robotskih ortopedskih pomagala

Penzin često piše o savremenim dostignućima nauke u oblasti dizajna ortopedskih pomagala uz primenu računarskih tehnologija, ali, i nas je iznenadilo da je jedan deo ove priče počeo na Institutu Mihajlo Pupin, u Beogradskoj školi robotike… Godine 1963, na IMP-u začeta je „Beogradska škola robotike“, kada je profesor Rajko Tomović (1919–2001) započeo izradu prve protetičke robotske šake (na slici gore). – „Beogradska šaka“ imala je mioelektrično upravljanje i senzorsku povratnu spregu i mogla je da izvede dve ključne radnje – stiskanje u pesnicu i skupljanje sa ispruženim prstima. Iako nije upotrebljavana u kliničke shrhe, šaka je korišćena za istraživanja koja … Nastavi sa čitanjem Beogradska škola robotike (IMP): Gde je počela budućnost robotskih ortopedskih pomagala