Venera

Venera je planeta ljubavi, lepote, umetnosti i zadovoljstva. U svim ovim pojmovima veoma je bitan odnos i to je, možda, i ključna reč za Veneru. Stanje Venere u natalnoj karti može ukazati na to da li je čovek uspešan u stvaranju ravnoteže u odnosima ili ih zloupotrebljava u želji da se ravnoteža naruši u njegovu korist.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Venera predstavlja način na koji se izražava ljubav, na koji se deli, zavodi. Ona opisuje ono što čovek želi. Povezana je sa vrednošću novca, tj. stvarima koje dobijamo novcem: luksuz, senzacije, senzualnost, elegancija, dobri maniri… U detinjstvu, Venera odražava način na koji stičemo prijatelje i kako se snalazimo u kolektivu. Kasnije, ona pokazuje šta smatramo lepim i prijatnim i šta nas privlači kod partnera.

Posmatranjem Venere u natalnoj karti, može se videti gde postoje problemi u formiranju veza i koje su najbolje strategije za njihovo izbegavanje. Venera takođe oblikuje naš izgled, ličnost i stepen uspeha u društvu i ljubavi. Ona određuje sposobnost čoveka da privuče i zadrži druge. Popularnost i načini trošenja novca pod vladavinom su ove planete.

Znak u kome se Venera nalazi opisuje vrstu zadovoljstava i uživanja, njihovu prirodu i načine na koje čovek dolazi do njih, kao i način na koji se traži i izražava ljubav.

Kuća u kojoj obitava Venera opisuje gde čovek nalazi zadovoljstvo i ljubav. Ovo je i sfera života u kojoj čovek u najvećoj meri treba smernice od drugih.

Venera, planeta harmonije, oko Sunca se, za razliku od drugih, kreće opisujući skoro savršeni krug. Njeno kretanje kroz kuće natalne karte uglavnom donosi pozitivne promene, ali one nisu uvek upečatljive. Veći uticaj može imati kada se neuobičajeno dugo zadrži u jednoj kući usled retrogradnog hoda kojim ona hodi ređe nego Merkur.

Kada dodirne Svetla, druge planete ili ose, sferi života koje oni predstavljaju donosi neagresivnu, lepršavu pomoć. U kombinaciji sa drugim telima, ona može doneti i nevolje, ali one nikada nisu nešto što lomi čoveka.

Aspekti tranzitnih planeta preko natalne Venere utiču na oblasti života kojima ona vlada, kao i na oblasti kuća čiji vrhovi se nalaze u Biku i Vagi.