Početna Magazin Godine USPS i USPVLS podnose Narodnu inicijativu za poništenje zakona o smanjenju penzija

USPS i USPVLS podnose Narodnu inicijativu za poništenje zakona o smanjenju penzija

USPS i USPVLS podnose Narodnu inicijativu za poništenje zakona o smanjenju penzija

Udruženjem sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije će zajedno sa Udruženjem sindikata pezionera Srbije 6. oktobra 2016. godine, u Narodnoj skupštini Srbije pokrenuti Narodnu inicijativu za donošenje Zakona o poništenju Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i Zakona o izmenama Zakona o PIO radi brisanja člana 80b, kojim je obustavljeno redovno usklađivnje svih penzija u Srbiji.

Donošenjem i primenom Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija nanosi se šteta i vrši diskriminacija preko 740 000 penzionera, koji su radeći na složenijim i odgovornijim poslovima, uplatom doprinosa u PIO obezbedili penzije veće od 25.000 dinara.

Donošenjem i primenom ovakvog zakona srušen je i penzioni sistem Srbije i izvesnost penzija budućih penzionera.

Paralelno sa donošenjem Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, 2014. godine usvojene su i izmene Zakona o PIO („SL glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), kojima je, između ostalog, članom 80b. obustavljeno redovno usklađivanje penzija svim penzionerima u skladu sa članom 80. Zakona, odnosno sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Srbije i rastom BDP.

Zakon o PIO, Član 80b – Izuzetno od člana 80. ovog zakona, za vreme primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Službeni glasnik RS“, broj 116/14) penzije se mogu povećavati samo u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i zakonom kojim se uređuje budžet.

Na takav način su oštećeni svi penzioneri jer je prekinuta redovna revalorizacija vrednosti penzija iako je u međuvremenu došlo do znatnog povećanja potrošačkih cena i posebno komunalnih usluga, struje i poreza na imovinu.

Zbog toga je realna vrednost penzija umanjena a najveći broj penzionera doveden na ivicu egzistencije. Polazeći od neusklađenosti zakona sa Ustavom Srbije i međunarodnim aktima koje je potpisala država, u skladu sa Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi, („Sl. glasnik RS“, br. 48/94 i 11/98),. pokrenuli smo narodnu inicijativu za donošenje navedenih zakona.

Na osnovu odredbi Ustava Srbije da je penzija imovinsko pravo, Zakonom o poništenju Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, bi se poništile i posledice njegove primene tj. sredstva koja su od svakog penzionera uzeta bi bila vraćena uz zakonsku kamatu.

Cilj pokretanja narodne inicijative je uspostavljanje ustavnosti i zakonitosti u Srbiji.

Kroz narodnu inicijativu ćemo informisati oštećene građane i javnost Srbije da je smanjivanje i obustavljanje usklađivanja penzija, izvršeno na neustavan i diskriminatorski način, pre korištenja drugih načina obezbeđenja sredstava u PIO fondu i budžetu Srbije.

Zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija nije predviđeno vraćanje zadržanog dela penzije a vremenski rok primene Zakona nije određen. Obustava redovnog usklađivanja penzija također nije vremenski Zakonom određena.

Na osnovu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi („Sl. glasnik RS“, br. 48/94 i 11/98), potrebno je da Narodnoj skupštini Srbije, radi pokretanja zakonodavne procedure, dostavimo najmanje 30.000 potpisa, koji će se prikupljati u vremenu od samo sedam dana.

U okviru narodne inicijative organizujemo protest svih pezionera 1. novembra 2016. godine u 11:00 časova na trgu Nikole Pašića.

O vremenu i mestu prikupljanja potpisa za narodnu inicijativu građani će biti obavešteni pravovremeno.

Obaveštavamo građane da će neka udruženja pod patronatom stranaka na vlasti plagirati našu inicijativu uz objašnjenje da se može podržati samo jedna. Ne postoje zakonska ograničenja u podršci zakonodavnih inicijativa – navodi se u saopštenju.

Pozivamo sve građane sa biračkim pravo u Srbiji, udruženja penzionera i sva druga udruženja građana, sindikate i političke stranke da podrže narodnu inicijativu potpisivanjem i organizovanjem prikupljanja potpisa u dogovoru sa nama.

Prilozi:

  1. Predlog Zakona o poništenju Zakona o privremenom uređivnju načina isplate penzija
  2. Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO.