Merkur

Merkur je pokazatelj uma i njegove bistrine, sposobnosti da misli i zatim prenese te misli. On pokazuje kako komuniciramo, na koji način najlakše učimo, koju vrstu informacija volimo, kako izražavamo sebe putem pokreta.

Merkur je najbliža planeta Suncu i on je glasnik. On prenosi dalje. Merkur vlada načinom na koji se poruka šalje – od nerava, pisanih reči, govora tela do poruke poslate putem interneta, telefona ili televizije. Pošto Merkur vlada prenošenjem značenja, on takođe vlada i putevima kojim ono putuje – od neurona do puteva i auto-puteva, vazdušnih puteva, transmisije u elektromagnetnom spektru i dalekovoda.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Reči mogu biti pisane ili postojati u vidu piksela na ekranu. Koriste se da obaveste, prosvetle ili pogrešno upute, izmanipulišu i slažu. Merkur je pokazatelj uma i njegove bistrine, sposobnosti da misli i zatim prenese te misli. On pokazuje kako komuniciramo, na koji način najlakše učimo, koju vrstu informacija volimo, kako izražavamo sebe putem pokreta.

Um tumači stvarnost stvarnjem slika pojmova. Uposlen Merkur traži prosvetljenje, Merkur kome je dosadno polako ludi. Od lakih, ali i obogaćujućih ćaskanja do dara za posmatranje, on kao dominanta obdaruje čoveka širokim spektrom načina izražavanja.

Na Merkur veoma utiču njegov položaj u karti i aspekti koje pravi, on je vrsta kameleona. Zodijački znak će ukazati na to koje lice Merkura je dobilo ulogu. On opisuje način na koji osoba misli i komunicira.

Kuća u kojoj se nalazi opisuje gde čovek izražava svoju inteligenciju i u vezi sa čim najviše komunicira.

Merkur je brza, lična planeta. Njegov prolaz tokom godine kroz kuće natalnog horoskopa doprinosi nekim dešavanjima, ali ih ne izaziva. Jači upliv oseti se kada Merkur, usled svog retrogradnog hoda, duže vremena ostane u jednom polju i nekoliko puta (dva-tri) aspektuje neku planetu ili osu.

Tranziti drugih planeta preko Merkura i njihovi aspekti utiču na sfere njegovog delovanja i na oblasti kuća u natalnoj karti na čijem se vrhu nalaze Blizanci ili Devica.