Mars

Mars opisuje energiju i motivaciju za stvaralačko delovanje, kao i fizičku energiju, seksualnost, snagu, a sve u ime sopstvenog interesa. Traganje za seksualnim činom, jednim od osnovnih pokretača ljudi. Energija Marsa, kada se koristi pozitivno, predstavlja sposobnost čoveka da sebe efikasno afirmiše, bez dominacije ili potčinjavanja drugih. Kada Mars izgubi dostojanstvo, ta energija stvara nered, haos, nasilje.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Mars pokazuje opšti nivo energije u čoveku – da li se on odmah baca na posao, planira ga natenane ili beskrajno odlaže. On predstavlja instinktivni mehanizam opstanka. Opisuje način na koji čovek dolazi do onoga što želi, te je simbol svih onih stvari koje mu pomažu da postigne svoj cilj u životu. On je katalizator ponašanja, energija koja pokreće i održava motivaciju osobe. Može biti konstruktivan ili destruktivan.

Zodijački znak u kome se Mars nalazi u natalnoj karti određuje način na koji čovek sebe potvrđuje, na koji izražava svoje namere. Opisuje ambicije i stil motivisanja, stavove prema delovanju.

Polje u kome se Mars nalazi u natalnoj karti pokazuje u kojim oblastima je osoba najviše motivisana da deluje ka ostvarenju želja. Takođe, ovo je oblast gde osoba oseća potrebu da aktivno radi na postizanju stvari i da preduzme inicijativu. Opisuje i gde osoba nalazi motivaciju.

Marsov prolaz kroz polja natalne karte donosi aktivaciju svakog polja ponaosob. Iako tradicionalno opisan kao „loša“ planeta, njegov tranzitni uticaj na natalne planete može biti i veoma povoljan. Uostalom, bez njega ne bi bilo nikakvog pokreta. Svet bi stagnirao. Treba samo uvek voditi računa da u sopstvenom kretanju napred ne previdimo druge ljude oko sebe.

Tranziti drugih nebeskih tela preko natalnog Marsa ili njihovo aspektovanje njegove natalne pozicije utiču na oblasti života pojedinca koje opisuju Mars i ona kuća na čijem vrhu se nalazi znak Ovna, a kod ljudi koji imaju izraženu Škorpiju, i vrh kuće u kojoj se nalazi ovaj znak.