Početna Magazin Godine Generacije 20. i 21. veka Gerontokratija – vladavina starih

Gerontokratija – vladavina starih

Gerontokratija – vladavina starih

Demografske promene, naročito karakteristične za Japan, Severnu Ameriku i Evropu, vode ka ubrzanom starenju stanovništva što sa sobom nosi opasnost od prevelike političke, ekonomske i druge moći starih. Ime ove opasnosti je – gerontokratija.

Produženje (zdravog) životnog veka ljudi može voditi ka stvaranju gerontokratije – društvenog uređenja u kom starija elita poseduje svo bogatstvo i moć u politici, finansijama, privredi i nauci. Ovo bi moglo da dovede do stagnacije društva zbog nemogućnosti mlađih generacija da se probiju i nastave da menjaju svet.

Otvaranjem Google oglasa na ovoj strani pomažete rad Penzina. Hvala vam unapred!

Ukoliko pretpostavimo da će proces starenja biti dramatično usporen, ili čak zaustavljen, vrlo je verovatno da će starije generacije nastaviti da služe kao aktivni članovi društva. S obzirom na činjenicu da se starije osobe uglavnom nalaze na pozicijama moći i uticaja, malo je verovatno da će pristati da budu penzionisani, pa čak i na silu, pošto bi to ugrožavalo njihova ljudska prava.

Oni će nastaviti da vode korporacije kao izvršni direktori, zadržaće bogatstvo i političke i druge pozicije u institucijama sistema zahvaljujući saosećanju starije (brojnije) populacije. Kao jedan od primera navodi se crkva koja je izuzetno naklonjena svojim starijim vođama. Ipak, ima i drugačijih mišljenja:

– Gerontologija je razbila mit da ljudi postaju konzervativniji kako godine prolaze. Mozgovi starijih osoba i dalje nastavljaju da prave matične ćelije. I kada budemo u mogućnosti da pojačamo njihovu proizvodnju kako bismo sprečili neurološko propadanje, stariji ljudi će biti kognitivno fleksibilni poput mladih ljudi – kaže Džejms Hjudžes, sociolog i futurolog.

Drugi autori navode da su društveno-ekonomski problemi u narednim godinama izvesni i da će, bilo stari bilo mladi, morati da ih rešavaju efikasno, bez obzira na političke i druge afinitete, ili prosečnu starost društva.