Zdravstvo

Lečenje bolesnih, nega slabih i ugroženih, vekovima su stagnirali na granici između nauke, iskustva, magije i verovanja. A zatim, zahvaljujući tehnologijama koje su omogućile da zavirimo dublje u telo čoveka, vrtoglavi uspon medicine iz decenije u deceniju produžava prosečan životni vek. Nažalost, poslednjih decenija, čini se da sve prednosti savremene medicine ipak nisu, i neće biti dostupne, za sve ljude…

I Švajcarska se priključuje svetskom pokretu za smanjenje prepisivanja lekova

I Švajcarska se priključuje svetskom pokretu za smanjenje prepisivanja lekova

Prema nekim evropskim istraživanjima, 20 % osoba starijih od 80 godina dnevno uzima više od 10 lekova. Još je veći procenat onih koji uzimaju lekove koji nisu odgovarajući. Ima medicinskih intervencija koje su u mnogim slučajevima beskorisne. Sve su ovo razlozi zašto u Severnoj Americi i Evropi jačaju pokreti zdravstvenih radnika za smanjivanje broja intervencija i količine lekova.