Umetnost i starost

Godine su kroz tešku istoriju čoveka uvek bile predmet poštovanja, jer i danas nije lako proživeti i preživeti sve prepreke koje usud, ili neko sa imenom i prezimenom, stavlja pred nas. Tako su se i umetnici često bavili, i bave, ovom temom. Možda ne tako često kao mladim ženskim telima, ali, mi smo skromi i razumemo, ni ovo nije loše…