Porodica i društvo

I vuk samotnjak lovi u čoporu kada stegne najjači mraz i protiv sebe ima zimu – neprijatelja protiv kog ne može sam. Tako i čovek, ma koliko zdrav, bogat, uspešan i zadovoljan, ne može sam, čak i kada mu se, u zenitu, učini da mu niko ne treba. Držimo se da bismo izdržali…