Nove ideje za novo doba

Pomislite samo koliko od stvari koje radite danas nisu uopšte postojale kada ste išli u školu, ili u mladosti vaših roditelja. Svet se ubrzano menja a dostupnost znanja, informacija i tehnologija i kanala za njihovu realizaciju veća je nego ikad. Da li biste pokušali da iskoristite neke od njih?