Ljubav i seks u poznim godinama

Možda bi nam bolje poznavanje istorije pomoglo da shvatimo da danas često imamo i više tabua nego neke ranije generacije ili civilizacije. Živimo prosečno nekoliko decenija duže nego naši preci pre samo jednog veka, ali deke su za nas i dalje dake, a bake bake, često puta pre ideje, simboli, nego ljudi od krvi i mesa. Živimo duže, valja se duže i zabavljati, zar ne?