skupština stanara

Kućni red

Kućni red

Plakat „Kućni red“ ilustrovao je Dobrivoje Bob Živković na svoj prepoznatljiv način, a izdao Beo-kom servis, služba Grada Beograda za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima. Izdanje postera iz 2013. jeste drugo, dopunjeno.