laboratorija

Dom zdravlja Pančevo

Miloša Obrenovića 2-4, Pančevo 26101 Pančevo tel: 013 309 200 tel: 013 309 216 opšta praksa tel: 013 312 847 stomatolog tel: 013 309 215 ginekolog tel: 013 311 344 laboratorija tel: 013 317 013 kućna nega email: office@dzpancevo.org web: www.dzpancevo.org