Vaš lični zdravstveni i PIO fond uz pomoć finansijskog savetnika!

Da li ste učinili sve što je do vas da obezbedite sebe i svoju porodicu? Koliko znate o izazovima redovnih prihoda u trećem dobu? Saznaje u kratkom testu ispod i kontaktirajte savetnika za lične finansije da vidite šta možete učiniti tim povodom!

1. Da bi sadašnji penzioni sistem mogao normalno da funkcioniše potrebno je da odnos zaposlenih i penzionera bude 3:1, a u Srbiji je:

 1. preko 5:1
 2. oko 3:1
 3. ispod 1:1

2. Oslanjajući se sa samo na državnu penziju, možemo očekivati da ona do 2022. godine bude _________ u odnosu na neto primanja na koja smo bili prijavljeni tokom svog radnog veka.

 1. u visini prosečnih primanja
 2. 50% prosečnih primanja
 3. do 30% prosečnih primanja

3. Srbija se nalazi _____________ u Evropi po broju obolelih od karcinoma, moždanog udra i bolesti srca i krvnih sudova.

 1. u prve 3 zemlje
 2. u prvih 10 zemalja
 3. u poslednjih 10 zemalja

4. Prema novijoj statistici, u Srbiji svaki ________ zaposleni neće zdravstveno i radno sposoban dočekati 60. godinu života.

 1. treći
 2. deseti
 3. dvadeseti

5. Već danas, prosečna godina studija na fakultetima uvećana za pripadajuće studentske troškove, iznosi oko _________.

 1. 1.000 evra
 2. 2.000 evra
 3. 3.000 evra

Tačni odgovori: 3; 3; 1; 1; 2


Spremni da nešto preduzmete? Zasnujte Vaš lični fond!


finansijski-plan-privatna-penzija-stednja-zdravstveno-osiguranje

Planirajte odmah sami ili će vam život planirati drugi:

 • Dopunite nesigurnu penziju sigurnim ličnim fondom.

 • Obezbedite najbolje zdravstveno pokriće za lečenje u inostranstvu.

 • Budite odgovorni i zaštitite porodicu na vreme.

Iskoristite mogućnosti danas
Već sutra će ih biti manje.

Ukoliko želite da investirate novac u lični štedni fond ili napredno zdravstveno osiguranje za sebe i članove porodice, pošaljite SMS na broj +38163607912 sa naznakom da želite da Vas kontaktira savetnik za lične finansije.

Kada primimo Vašu poruku, Vaš kontakt prosledićemo direktno finansijskom savetniku i poziv sa njegove strane možete očekivati ubrzo.


Napomena: Komunikacija između vas i finansijskog savetnika odvija se nezavisno od Penzina. Naravno, slušamo vaše reakcije i iskustva.